Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Geological Map of Japan, 1:1,000,000 (3rd Edition)

Authors=KATO Hirokazu, KANO Kazuhiko, YOSHIDA Fumio, OZAKI Masanori, ISHIDA Masao, YAMAGUCHI Shoichi, HATA Mitsuo, YANAGISAWA Yukio, YAMAMOTO Takahiro, SUGIYAMA Yuichi, YOSHIOKA Toshikazu, TAKEUCHI Keiji, AWATA Yasuo, TSUCHIYA Nobuyuki, MORITANI Tomoyuki, SUMI Yasuo, MIZUNO Kiyohide, SATO Yoshio, WATANABE Mahito, WATANABE Yasushi, KIMURA Katsumi, KAMADA Kotaro, SAKAI Akira, TERAOKA Yoji, TAKEUCHI Makoto, WAKITA Koji, KURIMOTO Chikao, NAKAGAWA Mitsuru, TAKIZAWA Fuminori, MIMURA Koji, NAKANO Shun, SUTO Shigeru, TAKADA Akira, SAKAGUCHI Keiichi, HOSHIZUMI Hideo, UTO Kozo, KUBO Kazuya, HARAYAMA Satoru, MATSUURA Hirohisa, TAKAHASHI Yuhei, TAKAHASHI Yutaka, SATO Taisei, MAKIMOTO Hiroshi, MIYAZAKI Kazuhiro, OKUMURA Kimio

pages=4 sheets

Publish_year=1992

Publish_Country=JPN

Publisher=Geological Survey of Japan

Language_of_Text=JA

note=矩形範囲情報(左下緯度 = 22.8506, 左下経度 = 117.9349, 右上緯度 = 45.8983, 右上経度 = 153.649)

ID=99905301

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/99905301