Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Authors=KATO Hirokazu ! KANO Kazuhiko ! YOSHIDA Fumio ! OZAKI Masanori ! ISHIDA Masao ! YAMAGUCHI Shoichi ! HATA Mitsuo ! YANAGISAWA Yukio ! YAMAMOTO Takahiro ! SUGIYAMA Yuichi ! YOSHIOKA Toshikazu ! TAKEUCHI Keiji ! AWATA Yasuo ! TSUCHIYA Nobuyuki ! MORITANI Tomoyuki ! SUMI Yasuo ! MIZUNO Kiyohide ! SATO Yoshio ! WATANABE Mahito ! WATANABE Yasushi ! KIMURA Katsumi ! KAMADA Kotaro ! SAKAI Akira ! TERAOKA Yoji ! TAKEUCHI Makoto ! WAKITA Koji ! KURIMOTO Chikao ! NAKAGAWA Mitsuru ! TAKIZAWA Fuminori ! MIMURA Koji ! NAKANO Shun ! SUTO Shigeru ! TAKADA Akira ! SAKAGUCHI Keiichi ! HOSHIZUMI Hideo ! UTO Kozo ! KUBO Kazuya ! HARAYAMA Satoru ! MATSUURA Hirohisa ! TAKAHASHI Yuhei ! TAKAHASHI Yutaka ! SATO Taisei ! MAKIMOTO Hiroshi ! MIYAZAKI Kazuhiro ! OKUMURA Kimio

Journal/Book_names=Geological Map of Japan, 1:1,000,000 (3rd Edition)

Publish_Country=Japan

pages=4 sheets

Publish_year=1992

Publisher=Geological Survey of Japan

Language_of_Text=JA

Data_Type=MP

Area_Country=Japan

Map_Type_1=Geological Map

Map_Scale=1000000

latitude(left)=22.85060

longitude(left)=117.93488

latitude(right)=45.89828

longitude(right)=153.64896

Link_Info_1=Map Preview

Link_Info_2=Map Preview(EN)

ID=99905301