Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake - Seismic activities and their background - (MIS34-02)(abs.)

Authors=SHIMIZU Hiroshi, IIO Yoshihisa, SAKAI Shin'ichi, OKADA Tomomi, TAKAHASHI Hiroaki, WATANABE Toshiki, GOTO Kazuhiko, OHKURA Takahiro, ASANO Youichi, MATSUSHIMA Takeshi, YAMASHITA Yusuke, NAKAMOTO Manami, MIYAZAKI Masahiro, MATSUMOTO Satoshi, AIZAWA Koki, SHITO Azusa, UCHIDA Kazunari, MIYAMACHI Rintaro, KAMIZONO Megumi, TEGURI Yoshiko, MIYAMACHI Hiroki, NAKAO Shigeru, YAKIWARA Hiroshi, HIRANO Shuichiro, OHZONO Mako, SHIINA Takahiro, TAKADA Masamitsu, ICHIYANAGI Masayoshi, YAMAGUCHI Teruhiro, OKADA Kazumi, KOSUGA Masahiro, AZUMA Ryosuke, UCHIDA Naoki, EMOTO Kentaro, OHTA Yusaku, KAIDA Toshiki, KOZONO Tomofumi, SUZUKI Syuichi, TAKAGI Ryota, DEMACHI Tomotsugu, NAKAHARA Hisashi, NAKAYAMA Takashi, HIRAHARA Satoshi, MATSUZAWA Toru, MIURA Satoshi, YAMAMOTO Mare, IWASAKI Takaya, HIRATA Naoshi, IIDAKA Takashi, KURASHIMO Eiji

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

volume=2016

pages=MIS34-02

Publish_year=2016

Publish_Country=JPN

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=EN

ID=201633826

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201633826