Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Repetitive Seismic Survey 2013 in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan, The Fifth Round

Authors=TSUTSUI Tomoki ! IGUCHI Masato ! NAKAMICHI Haruhisa ! TAMEGURI Takeshi ! YAKIWARA Hiroshi ! OHMINATO Takao ! SUGAI Akira ! OSHIMA Hiromitsu ! MIURA Satoshi ! YAMAMOTO Mare ! ICHIKI Masahiro ! NOGAMI Kenji ! TAKEO Minoru ! ICHIHARA Mie ! OIKAWA Jun ! YAMANAKA Yoshiko ! OHKURA Takahiro ! ABE Yuki ! SHIMIZU Hiroshi ! YAMASHITA Yusuke ! MIYAMACHI Hiroki ! KOBAYASHI Reiji ! MIKI Daisuke ! YAMAMOTO Keigo ! MAEKAWA Tokumitsu ! HIRAHARA Satoshi ! WATANABE Atsushi ! OKUDA Takashi ! HORIKAWA Shinichiro ! MATSUHIRO Kenjiro ! SONODA Tadaomi ! SEKI Kenjiro ! YOSHIKAWA Shin ! HIRANO Shuichiro ! WATANABE Yukihiro ! USUI Yuji ! KOBAYASHI Tsukasa ! IKEDA Keiji ! NAGATO Shinya ! KOEDA Tomoyuki ! WADA Sayaka ! FUKUHARA Genta ! SATO Rei ! MIYAMACHI Rintaro ! SATO Izumi ! ARARAGI Kohtaro ! MIZUNO Naoto ! KOBAYASHI Masami ! KAMIZONO Megumi

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=57B

pages=138-149

Publish_year=2014

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=201440265