Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Repetitive Seismic Survey 2013 in Sakurajima Volcano, South Kyushu, Japan, The Fifth Round

Authors=TSUTSUI Tomoki, IGUCHI Masato, NAKAMICHI Haruhisa, TAMEGURI Takeshi, YAKIWARA Hiroshi, OHMINATO Takao, SUGAI Akira, OSHIMA Hiromitsu, MIURA Satoshi, YAMAMOTO Mare, ICHIKI Masahiro, NOGAMI Kenji, TAKEO Minoru, ICHIHARA Mie, OIKAWA Jun, YAMANAKA Yoshiko, OHKURA Takahiro, ABE Yuki, SHIMIZU Hiroshi, YAMASHITA Yusuke, MIYAMACHI Hiroki, KOBAYASHI Reiji, MIKI Daisuke, YAMAMOTO Keigo, MAEKAWA Tokumitsu, HIRAHARA Satoshi, WATANABE Atsushi, OKUDA Takashi, HORIKAWA Shinichiro, MATSUHIRO Kenjiro, SONODA Tadaomi, SEKI Kenjiro, YOSHIKAWA Shin, HIRANO Shuichiro, WATANABE Yukihiro, USUI Yuji, KOBAYASHI Tsukasa, IKEDA Keiji, NAGATO Shinya, KOEDA Tomoyuki, WADA Sayaka, FUKUHARA Genta, SATO Rei, MIYAMACHI Rintaro, SATO Izumi, ARARAGI Kohtaro, MIZUNO Naoto, KOBAYASHI Masami, KAMIZONO Megumi

Journal/Book_names=Disaster Prevention Research Institute Annuals, Kyoto University (CD-ROM)

number=57B

pages=138-149

Publish_year=2014

Publish_Country=JPN

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=0386412X

ID=201440265

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201440265