Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Active Seismic Source Experiment in and around Sakurajima Volcano in 2013 and Comparison with the Experiment in 2008

Authors=NAKAMICHI Haruhisa ! TSUTSUI Tomoki ! TAMEGURI Takeshi ! IGUCHI Masato ! YAKIWARA Hiroshi ! OHMINATO Takao ! SUGAI Akira ! OHSHIMA Hiromitsu ! MIURA Satoshi ! YAMAMOTO Mare ! ICHIKI Masahiro ! NOGAMI Kenji ! TAKEO Minoru ! ICHIHARA Mie ! OIKAWA Jun ! YAMANAKA Yoshiko ! OHKURA Takahiro ! ABE Yuki ! SHIMIZU Hiroshi ! YAMASHITA Yusuke ! MIYAMACHI Hiroki ! KOBAYASHI Reiji ! MIKI Daisuke ! YAMAMOTO Keigo ! MAEKAWA Tokumitsu ! HIRAHARA Satoshi ! WATANABE Atsushi ! OKUDA Takashi ! HORIKAWA Shinichiro ! MATSUHIRO Kenjiro ! SONODA Tadaomi ! SEKI Kenjiro ! YOSHIKAWA Shin ! HIRANO Shuichiro ! WATANABE Yukihiro ! USUI Yuji ! KOBAYASHI Tsukasa ! IKEDA Keiji ! NAGATO Shinya ! KOEDA Tomoyuki ! MIYAMACHI Rintaro ! SATO Rei ! SATO Izumi ! WADA Sayaka ! FUKUHARA Genta ! ARARAGI Kohtaro ! MIZUNO Naoto ! KOBAYASHI Masami ! KAMIZONO Megumi

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=57B

pages=125-137

Publish_year=2014

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=201440264