Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

"Geo-Doctor 2013" designed by voluntary geoscientists in AIST Tsukuba open house 2013

Authors=MIYAKAWA Ayumu, HORIGUCHI Keika, FUJII Takashi, SUMITA Tatsuya, TAKAHASHI Yoshie, NANAYAMA Futoshi, TAKEUCHI Keiji, TAKAHASHI Miki, ITO Shinobu, SATO Takumi, CHO Ikuo, HORIKAWA Haruo, TAKAHASHI Masai, MIZUGAKI Keiko, KANEKO Naotomo, YOSHIKAWA Hideki, FURUKAWA Ryuta, TAKEHARA Junichi, KAWABE Yoshishige, MOKUDAI Kuniyasu, SHIBAHARA Akihiko, SHIGENO Kiyoyuki, SATO Daisuke, OZAKI Masanori, MATSUURA Hirohisa, TAKAHASHI Yutaka, KUDO Takashi, KOU Yoshihide, HANASHIMA Yuki, SATOH Takashi, KITAJIMA Hiroko, SHIGEMATSU Norio, TAKEDA Naoto, YAMAYA Yusuke, IRITANI Ryouhei, YAMAGUCHI Kazuo, NAWA Kazunari, OWADA Akira, FUKUDA Kazuyuki, HIRABAYASHI Eri, IMANISHI Kazutoshi, UCHIDE Takahiko, OCHI Tadafumi, KUROSAKA Akiko, KUWAHARA Yasuto, TAKAHASHI Makoto, NAMEGAYA Yuichi, OTSUBO Makoto, SHIROYA Kazuyo, KATSUBE Aya, YOSHIOKA Mayumi, FURUSAWA Midori, YOSHIDA Sayaka, YAMASAKI Seiko, TAKADA Akira

Journal/Book_names=GSJ Chishitsu News

volume=2

number=11

pages=325-328

Publish_year=2013

Publish_Country=JPN

Publisher=Geological Survey of Japan, AIST

Language_of_Text=JA

ISSN=21866287

ID=201310878

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201310878