Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

"Geo-Doctor 2012" designed by voluntary geoscientists in AIST open house

Authors=SUMITA Tatsuya, CHOU Ikuo, NAKAI Misato, FURUKAWA Ryuta, ITO Shinobu, TAKEUCHI Keiji, IWAYA Toshimitsu, NANAYAMA Futoshi, MIYAKAWA Ayumu, TAKAHASHI Masaki, TAKAHASHI Miki, ANDO Ryosuke, MIZUGAKI Keiko, YANAGISAWA Norio, KANEKO Naotomo, SATO Takumi, WATANABE Mahito, OIKAWA Teruki, IMANISHI Kazutoshi, SHIBAHARA Akihiko, YOSHIKAWA Hideki, TAKEHARA Junichi, IKEDU Hiromichi, TAKAHASHI Yoshie, ISHIZUKA Yoshihiro, YAMASAKI Seiko, HIROTA Akinari, OISHI Masayuki, NISHIKI Kuniaki, TAKARADA Shinji, SATO Daisuke, OZAKI Masanori, MATSUURA Hirohisa, AOYA Mutsuki, UCHINO Takayuki, UEKI Takeyuki, SAITO Makoto, MORIJIRI Rie, NISHIOKA Yoshiharu, NAITO Kazuki, SAKAYORI Yasuyo, NONOGAKI Y. Annie, SAKAI Kimiko, NAGATSU Juri, NAKAGAWA Mitsuru, MIYAGI Isoji, YAMAGUCHI Tamami, OTSUBO Makoto, TAKEDA Naoto, KITAJIMA Hiroko, KUWAHARA Yasuto, SATOH Takashi, ABE Shintarou, NAMEGAYA Yuichi, OCHI Tadafumi, KASE Yuko, SAOMOTO Hidetaka, HAYASHIDA Takumi, YOSHIOKA Mayumi, UCHIDA Youhei, YASUKAWA Kasumi, SAKAGUCHI K., FURUSAWA M., NAKAYAMA K., OWADA A., FUKUDA K., HIRABAYASHI E., FUSEJIMA Y., YOSHIKAWA T.

Journal/Book_names=GSJ Chishitsu News

volume=2

number=2

pages=37-39

Publish_year=2013

Publish_Country=JPN

Publisher=Geological Survey of Japan, AIST

Language_of_Text=JA

ISSN=21866287

ID=201310057

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201310057