Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Legend for the Next-Generation 1/200,000 scale Seamless Geological Map of Japan

Authors=SAITO Makoto, NISHIOKA Yoshiharu, MIYAZAKI Kazuhiro, WATANABE Mahito, MIZUNO Kiyohide, TAKARADA Shinji, MORIJIRI Rie, YOSHIKAWA Toshiyuki, TOSHIMITSU Seiichi, NAKAE Satoshi, UCHINO Takayuki, HARA Hidetoshi, NODA Atsushi, MATSUURA Hirohisa, TAKAHASHI Yutaka, YAMAZAKI Toru, SATO Daisuke, KOMATSUBARA Taku, UEKI Takeyuki, NAKASHIMA Rei, MIYACHI Yoshinori, KANEKO Naotomo, OZAKI Masanori, TANABE Susumu, NAKANO Shun, TAKEUCHI Keiji, AOYA Mutsuki

Journal/Book_names=Open File Report, Geological Survey of Japan

number=571

pages=30, 4 sheets, 1 CD-ROM

Publish_year=2012

Publish_Country=JPN

Publisher=Geological Survey of Japan, AIST

Language_of_Text=JA

ID=201211030

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201211030