Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

A proposal for future rover exploration targeting volcanic activity on Mars(SVC051-P03)(poster session)(abs.)

Authors=NAMIKI Noriyuki!ARAI Tomoko!KOBAYASHI Masanori!SENSHU Hiroki!GOTO Kazuhisa!WADA Koji!OHNO Sohsuke!ISHIBASHI Ko!KAMEDA Shingo!USUI Tomohiro!KOMATSU Goro!MIYAMOTO Hideaki!TACHIBANA Shogo!SUGITA Seiji ! MIURA Yayoi N.!CHO Yuichiro!OKADA Tatsuaki!OHTAKE Makiko!KUBOTA Takashi!DEMURA Hirohide!OGAWA Yoshiko!ASADA Noriaki!HIRATA Naru!KITAZATO Kohei!OKUDAIRA Kyoko!TERAZONO Junya!TAKAHASHI Yukihiro

Journal/Book_names=Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (DVD)

Publish_Country=Japan

volume=2011

pages=SVC051-P03

Publish_year=2011

Publisher=Japan Geoscience Union

Language_of_Text=JA ! EN

Data_Type=SE!CO

Map_Scale=0

ID=201163264