Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Aftershock observation of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake by using ocean bottom seismometer network

Authors=SHINOHARA Masanao, YAMADA Tomoaki, NAKAHIGASHI Kazuo, SAKAI Shin'ichi, MOCHIZUKI Kimihiro, UEHIRA Kenji, ITO Yoshihiro, AZUMA Ryusuke, KAIHO Yuka, NO Tetsuo, SHIOBARA Hajime, HINO Ryota, MURAI Yoshio, YAKIWARA Hiroshi, SATO Toshinori, MACHIDA Yuya, SHINBO Takashi, ISSE Takehi, MIYAMACHI Hiroki, OBANA Koichiro, TAKAHASHI Narumi, KODAIRA Shuichi, KANEDA Yoshiyuki, HIRATA Kenji, YOSHIKAWA Sumio, OBARA Kazushige, IWASAKi Takaya, HIRATA Naoshi

Journal/Book_names=Earth, Planets and Space

volume=63

number=7

pages=835-840

Publish_year=2011

Publish_Country=JPN

Publisher=Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences (SGEPSS), Seismological Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Geodetic Society of Japan, Japanese Society for Planetary Sciences, Terra Scientific Publishing Company (TERRAPUB)

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs=EN

ISSN=13438832

DOI=10.5047/eps.2011.05.020

ID=201123655

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201123655