Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Anomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir

Authors=KATO Aitaro, SAKAI Shinichi, IIDAKA Takashi, IWASAKI Takaya, KURASHIMO Eiji, IGARASHI Toshihiro, HIRATA Naoshi, KANAZAWA Toshihiko, KATSUMATA Kei, TAKAHASHI Hiroaki, HONDA Ryo, MAEDA Takahiro, ICHIYANAGI Masayoshi, YAMAGUCHI Teruhiro, KOSUGA Masahiro, OKADA Tomomi, NAKAJIMA Junichi, HORI Shuichiro, NAKAYAMA Takashi, HASEGAWA Akira, KONO Toshio, SUZUKI Syuichi, TSUMURA Noriko, HIRAMATSU Yoshihiro, SUGAYA Katsunori, HAYASHI Aiko, HIROSE Tetsuya, SAWADA Akihiro, TANAKA Keisuke, YAMANAKA Yoshiko, NAKAMICHI Haruhisa, OKUDA Takashi, IIO Yoshihisa, NISHIGAMI Kin'ya, MIYAZAWA Masatoshi, WADA Hiroo, HIRANO Norio, KATAO Hiroshi, OHMI Shiro, ITO Kiyoshi, DOI Issei, NODA Shunta, MATSUMOTO Satoshi, MATSUSHIMA Takeshi, SAIGA Atsushi, MIYAMACHI Hiroki, IMANISHI Kazutoshi, TAKEDA Tetsuya, ASANO Youichi, YUKUTAKE Yohei, UENO Tomotake, MAEDA Takuto, MATSUZAWA Takanori, SEKINE Shutaro, MATSUBARA Makoto, OBARA Kazushige

Journal/Book_names=Geophysical Research Letters

volume=38

number=6

pages=L06306.1-L06306.5

Publish_year=2011

Publish_Country=USA

Publisher=American Geophysical Union

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs=EN

ISSN=00948276

DOI=10.1029/2010GL046413

ID=201121618

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201121618