Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

The 2008 Project of Artificial Explosion Experiment at Sakurajima Volcano

Authors=IGUCHI Masato!TAMEGURI Takeshi!YAMAMOTO Keigo!OSHIMA Hiromitsu!MAEKAWA Tokumitsu!MORI Hitoshi!SUZUKI Atsuo!TSUTSUI Tomoki!IMAI Mikihiro!TSUSHIMA Kazuki!YAGI Naofumi!UEKI Sadato!NAKAYAMA Takashi!YAMAMOTO Yoshihiro!TAKAGI Ryota!II Shiori!KOGA Shoko!NISHIMURA Takeshi!ANGGONO Titi!YAMAMOTO Mare!OIKAWA Jun!OSADA Noboru!ICHIHARA Mie!TSUJI Hiroshi!AOKI Yosuke!MORITA Yuichi!WATANABE Atsushi!NOGAMI Kenji!YAMAWAKI Teruo!WATANABE Toshiki!NAKAMICHI Haruhisa!OKUDA Takashi!TACHIBANA Kenji!HERNANDEZ Enrique!HASHIDA Yu!HIRAI Takashi!YOSHIMOTO Masahiro!YAMAZAKI Kenshi!MOURI Takuji!SHIMIZU Hiroshi!NAKAMOTO Manami!YAMASHITA Yusuke!MIKADA Hitoshi!ONISHI Kyosuke!TANAKA Satoru!OKANO Yutaka!KAWABAYASHI Tetsuya!FUJITANI Junji!SAKAGUCHI Hironori!IMAIZUMI Michiaki!OHKURA Takahiro!YOSHIKAWA Shin!ABE Yuuki!ANDO Takashi!YOKOO Akihiko!AIZAWA Hiroki!TAKAYAMA Tetsuro!YAMAZAKI Tomoya!TADA Mitsuhiro!ICHIKAWA Nobuo!KAMO Masato!TOMISAKA Kazuhide!MIYAMACHI Hiroki!KOBAYASHI Renji!YAKIWARA Hiroshi!HIRANO Shuichiro!TOMARI Chisato!NISHIYAMA Shingo

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University (CD-ROM)

Publish_Country=Japan

number=52B

pages=293-307

Publish_year=2009

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=JA!EN

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

Map_Scale=0

ID=200965189