Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Integrated groundwater observation stations for forecasting the Tonankai and Nankai earthquakes

Authors=KOIZUMI Naoji, TAKAHASHI Makoto, MATSUMOTO Norio, SATO Tsutomu, OHTANI Ryu, KITAGAWA Yuichi, ITABA Satoshi, UMEDA Yasuhiro, TAKEDA Naoto, SHIGEMATSU Norio, KUWAHARA Yasuto, SATOH Takashi, IMANISHI Kazutoshi, KIGUCHI Tsutomu, SEKI Yoji, TSUKAMOTO Hitoshi, YAMAGUCHI Kazuo, KANO Naomi, SUMITA Tatsuya, KAZAHAYA Kohei, TAKAHASHI Masaaki, TAKAHASHI Hiroshi, MORIKAWA Noritoshi, SUMII Tomoaki, GESHI Nobuo, NAKAJIMA Takashi, NAKAE Satoshi, OTSUBO Makoto, OIKAWA Teruki, HOSHINO Makoto

Journal/Book_names=Chishitsu News

number=662

pages=6-10

Publish_year=2009

Publish_Country=JPN

Publisher=Jitsugyo Kohosha

Language_of_Text=JA

ISSN=00094854

ID=200925014

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200925014