Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic exploration at Fuji volcano with active sources - The outline of the experiment and the arriaval time data -

Authors=OIKAWA Jun, KAGIYAMA Tsuneomi, TANAKA Satoru, MIYAMACHI Hiroki, TSUTSUI Tomoki, IKEDA Yasushi, KATAYAMA Hiroaki, MATSUO Norimichi, OSHIMA Hiromitsu, NISHIMURA Yuichi, YAMAMOTO Keigo, WATANABE Toshiki, YAMAZAKI Fumihito, WATANABE Hidefumi, FUJII Toshitsugu, NAKADA Setsuya, TAKEO Minoru, OHMINATO Takao, KANEKO Takayuki, YOSHIMOTO Mitsuhiro, TAKEDA Toyotarou, KOYAMA Etsurou, OSADA Noboru, SAKA Mamoru, HANEDA Toshio, HASHIMOTO Shinichi, TSUJI Hiroshi, IMOTO Yoshiko, SHIMANO Taketo, FURUKAWA AKiko, SAGIYA Takeshi, FUJII Iwao, HAYASHI Yoshinari, MIYAJIMA Rikio, YAMADA Mamoru, OKUDA Takashi, ITOH Takeo, HASHIMOTO Takeshi, MAEKAWA Tokumitsu, SUZUKI Atsuo, ITOH Taku, MIURA Yasushi, UEKI Sadato, NISHIMURA Takeshi, NITA Kouichi, SATOH Mineji, SIMOMURA Youichi, NOGAMI Kenji, ONIZAWA Sin'ya, OYAMADA Hiroko, FUNASAKI Jun, CHIKAZAWA Shin, FUJIWARA Kenji, HAMADA Nobuo, AOKI Gen, TAKAGI AKimichi, YAMAMOTO Tetsuya, HAYASHI Yutaka, KANAO Masaki, YAMASHITA Mikiya, SHIMIZU Hiroshi, WATANABE Atsushi, KORENAGA Masahiro, OHKURA Takahiro, YOSHIKAWA Shin, IKEDA Sayaka, IGUCHI Masato, TAMEGURI Takeshi

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

volume=81

number=1

pages=71-94

Publish_year=2006

Publish_Country=JPN

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=00408972

DOI=10.15083/0000032526

ID=200721584

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200721584