Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic Exploration by Using Active Sources at Kuchierabujima Volcano, Southwest Japan

Authors=IGUCHI Masato, YAMAMOTO Keigo, HASHIMOTO Takeshi, TSUTSUI Tomoki, TANAKA Satoru, ONIZAWA Shin'ya, AOKI Yosuke, WATANABE Toshiki, OHKURA Takahiro, SHIMIZU Hiroshi, YAKIWARA Hiroshi, MIYAMACHI Hiroki, HIRAMATSU Hideyuki, TAMEGURI Takeshi, TAKAYAMA Tetsuro, FUKUSHIMA Masayo, TRIASTUTY Hetty, ISHIHARA Kazuhiro, OSHIMA Hiromitsu, SUZUKI Atsuo, MAEKAWA Tokumitsu, KAJII Tatsuya, WATANABE Yoshiaki, OGIWARA Yohei, NOGAMI Kenji, OIKAWA Mitsuhiro, HIRABAYASHI Jun-ichi, TSUJI Hiroshi, HIRATA Yasuhiro, OKUDA Takashi, ITOH Taku, YOSHIKAWA Shin, INOUE Hiroyuki, IKEDA Sayaka, HORI Mio, SAITO Masaki, HIRANO Shuichiro, UEKAMA Yudai, IGUCHI Motoharu, TAKESHITA Takahiro, MORI Takehiko

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

number=48B

pages=297-322

Publish_year=2005

Publish_Country=JPN

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN, JA

ISSN=0386412X

ID=200650124

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200650124