Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic Exploration by Using Active Sources at Kuchierabujima Volcano, Southwest Japan

Authors=IGUCHI Masato ! YAMAMOTO Keigo ! HASHIMOTO Takeshi ! TSUTSUI Tomoki ! TANAKA Satoru ! ONIZAWA Shin'ya ! AOKI Yosuke ! WATANABE Toshiki ! OHKURA Takahiro ! SHIMIZU Hiroshi ! YAKIWARA Hiroshi ! MIYAMACHI Hiroki ! HIRAMATSU Hideyuki ! TAMEGURI Takeshi ! TAKAYAMA Tetsuro ! FUKUSHIMA Masayo ! TRIASTUTY Hetty ! ISHIHARA Kazuhiro ! OSHIMA Hiromitsu ! SUZUKI Atsuo ! MAEKAWA Tokumitsu ! KAJII Tatsuya ! WATANABE Yoshiaki ! OGIWARA Yohei ! NOGAMI Kenji ! OIKAWA Mitsuhiro ! HIRABAYASHI Jun-ichi ! TSUJI Hiroshi ! HIRATA Yasuhiro ! OKUDA Takashi ! ITOH Taku ! YOSHIKAWA Shin ! INOUE Hiroyuki ! IKEDA Sayaka ! HORI Mio ! SAITO Masaki ! HIRANO Shuichiro ! UEKAMA Yudai ! IGUCHI Motoharu ! TAKESHITA Takahiro ! MORI Takehiko

Journal/Book_names=Annuals, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Publish_Country=Japan

number=48B

pages=297-322

Publish_year=2005

Publisher=Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN!JA

Data_Type=SE

ISSN=0386412X

ID=200650124