Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Crustal Structure of the Outer Zone in Southwest Japan revealed by Shikoku and Seto-Inland-Sea Seismic Profiling in 2002

Authors=SATO Hiroshi, KOJIMA Yuji, MURATA Akihiro, ITO Tanio, KANEDA Yoshiyuki, ONISHI Masazumi, IWASAKI Takaya, OHO Yukimasa, OGINO Sumiko, KANO Ken'ichi, KAWAMURA Tomonori, KURASHIMO Eiji, KOSHIYA Shin, TAKASU Akira, TAKESHITA Toru, TSUMURA Noriko, TERABAYASHI Yu, TOYOHARA Fujio, NAKAJIMA Takashi, NODA Ken, HASHIMOTO Yoshitaka, HASEGAWA Shuichi, HIRATA Naoshi, MIYAUCHI Takahiro, MIYATA Takao, YAMAKITA Satoshi, YOSHIDA Takeyoshi, HARDER Steven, MILLER Kate, KAIP Galen, OZAWA Takeshi, IKAWA Takeshi

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

volume=80

number=2

pages=53-71

Publish_year=2006

Publish_Country=JPN

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=00408972

DOI=10.15083/0000032529

ID=200623401

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200623401