Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Establishment of an Absolute Gravity Network in East- and Southeast-Asia

Authors=TAKEMOTO Shuzo ! FUKUDA Yoichi ! HIGASHI Toshihiro ! KIMURA Isao ! HIRAOKA Yoshifumi ! HIYAMA Yohei ! NAKAGAWA Hiroyuki ! HONDA Masaki ! TANAKA Toshiyuki ! AOKI Harumi ! HASHIZUME Michio ! AMEMIYA Hideo ! SUZUKI Akira ! SUN He-Ping ! WANG Yong ! XU Houze ! ZHU Yaozhong ! ZHANG Weimin ! HUANG Jeff J.F. ! YEH Ta-Kang ! YU Hui-Chin ! HWANG Cheinway ! DWIPA Sjafra ! KUSUMA Dendi Surya ! MANURUNG Parluhutan ! HUA Teng Chee ! BAKAR Mohd Yosof Bin Abu ! TAHIR Sanudin Hj. ! WATTANANIKORN Kittichai ! AGATON Rodolfo M. ! MACASPAC Enrique

Journal/Book_names=Journal of the Geodetic Society of Japan

volume=52

pages=51-95

Publish_year=2006

Publisher=Geodetic Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00380830

Map_Scale=0

DOI= 10.11366/sokuchi1954.52.51

ID=200622704