Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Aftershock Distribution of the 2003 Tokachi-oki Earthquake Derived from High-dense Network of Ocean Bottom Seismographs

Authors=YAMADA Tomoaki, SHINOHARA Masanao, KANAZAWA Toshihiko, HIRATA Naoshi, KANEDA Yoshiyuki, TAKANAMI Tetsuo, MIKADA Hitoshi, SUYEHIRO Kiyoshi, SAKAI Shin'ichi, WATANABE Tomoki, UEHIRA Kenji, MURAI Yoshio, TAKAHASHI Narumi, NISHINO Minoru, MOCHIZUKI Kimihiro, SATO Takeshi, ARAKI Ei'ichiro, HINO Ryota, UHIRA Kouichi, SHIOBARA Hajime, SHIMIZU Hiroshi

Journal/Book_names=Zisin; Journal of the Seismological Society of Japan, Second Series

volume=57

number=3

pages=281-290

Publish_year=2005

Publish_Country=JPN

Publisher=The Seismological Society of Japan

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=00371114

DOI=10.4294/zisin1948.57.3_281

ID=200520295

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200520295