Geological Literature Search (Geological Survey of Japan / AIST)

Seismic exploration at Usu volcano with active sources - The outline of the experiment and the first arrival time data -

Authors=ONIZAWA Shin'ya ! OSHIMA Hiromitsu ! AOYAMA Hiroshi ! MORI Hitoshi Y. ! MAEKAWA Tokumitsu ! SUZUKI Atsuo ! OKADA Hiromu ! TSUTSUI Tomoki ! MATSUWO Norimichi ! OIKAWA Jun ! OHMINATO Takao ! YAMAMOTO Keigo ! MORI Takehiko ! TAIRA Takaaki ! MIYAMACHI Hiroki ! KOYAMA Junji ! YOMOGIDA Kiyoshi ! WATANABE Kenji ! MATSUBARA Wakana ! OKADA Jun ! MIYAMURA Jun'ichi ! TANIGUCHI Masami ! YOSHIKAWA Akifumi ! KATOH Kouji ! HAMAGUCHI Hiroyuki ! TANAKA Satoru ! YAMAZAKI Jun ! FUJISAWA Hiroatsu ! OGAWA Yasuo ! NOGAMI Kenji ! SAITOH Akira ! MIZUHASHI Shoei ! WATANABE Hidefumi ! KAGIYAMA Tsuneomi ! HAGIWARA Michinori ! NAKAMICHI Haruhisa ! OSADA Noboru ! KOYAMA Etsuro ! IMOTO Yoshiko ! KOBAYASHI Tomokatsu ! HIYAMA Youhei ! SUGIOKA Manabu ! ISHIMINE Yasuhiro ! YAMAOKA Kousyun ! OKUDA Takashi ! KOIKE Katsuhiko ! SUZUKI Takayuki ! TSURUGA Kayoko ! SHIMIZU Hiroshi ! MATSUMOTO Satoshi ! MATSUMOTO Kaoru ! OHKURA Takahiro ! SAKO Mikio ! YOSHIKAWA Shin ! YAKIWARA Hiroshi ! HIRANO Shuichiro ! HAYASHIMOTO Naoki ! TAMEGURI Takeshi

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Publish_Country=Japan

volume=78

number=2

pages=121-143

Publish_year=2003

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs.=EN

Data_Type=SE

ISSN=00408972

Map_Scale=0

Link_Info_1=東京大学学術機関リポジトリFull Text

ID=200318578