Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Distribution of Hypocenters and Focal Mechanisms in and around the Hidaka Arc-Arc Collision Zone Revealed by a Dense Temporary Seismic Network

Authors=KATSUMATA Kei, WADA Naoto, KASAHARA Minoru, OKAYAMA Muneo, ICHIYANAGI Masayoshi, ISHIKAWA Haruyoshi, TAKADA Masamitsu, CHO IKUO, UMINO Norihito, OKADA Tomomi, NAKAMURA Ayako, HORI Shuichiro, TACHIBANA Kenji, KONO Toshio, NIDA Koichi, HASHIMOTO Keiichi, ITO Yoshihiro, IGARASHI Toshihiro, NAKAJIMA Junichi, ASANO Yoichi, ITO Aki, UCHIDA Naoki, SODA Yasue, UJIKAWA Hisako, HASEMI Akiko, DEMACHI Tomotsugu, HIRATA Naoshi, URABE Taku, SAKAI Shin'ichi, IDE Satoshi, OGINO Izumi, SETO Norihiko, SAKAI Kaname, HASHIMOTO Shin'ichi, HANEDA Toshio, YAMANAKA Yoshiko, MIURA Katsumi, HAGIWARA Hiroko, KOBAYASHI Masaru, INOUE Yoshihiro, TAGAMI Kiyoko, NAKAGAWA Shigeki, TSUDA Ken'ichi, MATSUBARA Makoto, TADA Taku, AOYAMA Hiroshi, MATSUZAWA Takanori, ZHAO Yanlai, YAMAZAKI Fumihito, YAMADA Mamoru, SASAKI Yoshimi, HIRAMATSU Yoshihiro, SAIGA Atsushi, KOMORI Tetsuya, UMEDA Yasuhiro, ITO Kiyoshi, KOIZUMI Makoto, WADA Hiroo, HIRANO Norio, NISHIDA Ryohei, MATSUSHIMA Takeshi, UEH

Journal/Book_names=Bulletin of the Earthquake Research Institute

volume=77

number=3

pages=199-223

Publish_year=2003

Publish_Country=JPN

Publisher=Earthquake Research Institute, University of Tokyo

Language_of_Text=JA

Language_of_Abs=EN

ISSN=00408972

DOI=10.15083/0000032578

ID=200300387

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200300387