Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Hypocenter Locations by a Dense Network

Authors=HORIUCHI Shigeki, ITO Kiyoshi, MORIYA Takeo, NISHIGAMI Kinya, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, TANADA Toshikazu, TSUKUDA Tameshige, YAMAZAKI Fumihito, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRAHARA Kazurou, HIRATA Naoshi, HIRANO Norio, IIO Yoshihisa, IKAMI Akira, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIYAMACHI Hiroki, MIZOUE Megumi, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAYAMA Toru, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OHKURA Takahiro, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki

Journal/Book_names=Journal of Physics of the Earth

volume=40

number=2

pages=313-326

Publish_year=1992

Publish_Country=JPN

Publisher=Seismological Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Geodetic Society of Japan, Center for Academic Publications Japan

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs=EN

ISSN=00223743

ID=199201595

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199201595