Geological Literature Search (GEOLIS) (Geological Survey of Japan / AIST)

Three-Dimensional P and S Wave Velocity Structure in the Focal Region of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake

Authors=HIRAHARA Kazuro, HIRATA Naoshi, IKAMI Akira, MIYAMACHI Hiroki, YUBUKI Tetsuichiro, AOKI Harumi, FUJII Iwao, HANEDA Toshio, HASEGAWA Akira, HASHIMOTO Shin'ichi, HIRANO Norio, HORIUCHI Shigeki, IIO Yoshihisa, ISHIKETA Yukio, ITO Akihiko, ITO Kiyoshi, KANAZAWA Toshihiko, KANESHIMA Satoshi, KARAKAMA Ikuo, KOBAYASHI Masaru, KOIZUMI Makoto, KONO Toshio, KOSUGA Masahiro, KURATA Yuji, KURIYAMA Satoru, KUROISO Akio, MATSUZAWA Toru, MIKUMO Takeshi, MITSUNAMI Toshio, MIURA Katsumi, MIURA Kazuaki, MIYAJIMA Rikio, MIZOUE Megumi, MORIYA Takeo, NAKAJIMA Atsushi, NAKAMURA Isao, NAKAMURA Masaru, NAKAMURA Toru, NISHIGAMI Kinya, OIKE Kazuo, OKAMOTO Takuo, OKURA Takahiro, OOIDA Tooru, OUCHI Toru, SAEKI Tatsuo, SAKAI Kaname, SHIBUTANI Takuo, SUZUKI Masayuki, SUZUKI Sadaomi, TAKAHASHI Masayoshi

Journal/Book_names=Journal of Physics of the Earth

volume=40

number=2

pages=343-360

Publish_year=1992

Publish_Country=JPN

Publisher=Seismological Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Geodetic Society of Japan, Center for Academic Publications Japan

Language_of_Text=EN

Language_of_Abs=EN

ISSN=00223743

ID=199201375

@id=https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199201375